Skip to content

VIII Memoriał Im. Stanisława Sobolewskiego, Strzelin, 24.09.2016

Strzelin Plac 1 Maja 10, 57-100 Strzelin

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH

VIII edycja Memoriału Im. Stanisława Sobolewskiego

I. CEL:
• Popularyzacja i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
• Burmistrz Strzelina i Ziębic

IV. PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta „Słowo Regionu”

V. ORGANIZATORZY:
• Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego
• Burmistrz Strzelina

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
• TAURON S.A. – główny partner
• Burmistrz Strzelina i Ziębic
• PREZES CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNE w Strzelinie
• JWJ Komputer, PHU „Korba” Strzelin, PPHU „Krys” Strzelin, Milenium, Kleks

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
• Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala Gimnazjum Nr 2 Strzelinie
• Termin – sobota 24 września 2016 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
Przyjazd uczestników sobota – 24-09-2016
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZENIE godz. 14.20

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2014 roku.
• Turniej zgłoszony do FIDE

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności i opłaci wpisowe: Zgłoszenia do turnieju do dnia 20 września 2016 na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto – Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem “VIII memoriał SZACHOWY Strzelin”
Zwolnieni z wpisowego GM, IM
• Dorośli – 30 złotych – w dniu zawodów 35 złotych
• Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku – 5 złotych

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce 750 zł,
II miejsce – 500 zł,
III miejsce – 300 zł,
IV miejsce – 200 zł,
V miejsce – 100 zł
• W klasyfikacji kobiet:
I miejsce 300 zł,
II miejsce – 200 zł,
III miejsce -100 zł
• klasyfikacji juniorów:
I miejsce 150 zł,
II miejsce – 100 zł,
III miejsce -50 zł,
• dla zawodnika z rankingiem PZSzach do 1800 – 150 zł
• najlepszego zawodnika ze Strzelina – 150 zł
• nagroda dla najmłodszego uczestnika – 100 zł
• nagroda dla najstarszego uczestnika- 100 zł
• dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchary za czołowe miejsce we wszystkich kategoriach,
• NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
– Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy
Barbara Szczepocka
Andrzej Sobolewski

Źródło: http://www.dzszach.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=109