Skip to content

MISTRZOSTWA MIASTA WAŁBRZYCHA, 23 i 24.04.2016

Wałbrzych, Stara Kopalnia ul. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych

TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO MIASTA WAŁBRZYCHA

W 70 ROCZNICĘ  SPORTU W WAŁBRZYCHU

 

  1. CEL: Popularyzacja gry szachowej, Promocja walorów tyrystycznych miasta Walbrzycha
  1. ORGANIZATOR: Wałbrzyski Klub Szachowy „HETMAN”, Urząd Miasta Wałbrzych

3,    MIEJSCE, TERMIN: Stara Kopalnia ul. Wysockiego 29, 23-24.04.2016 (sobota, niedziela)

4.SYSTEM: A-Szachy szybkie (sobota) szwajcarski, P15 (po 15 minut dla zawodnika)

B-Błyskawiczny   (niedziela) szwajcarski P5 (po 5 minut dla zawodnika)

5.ZGŁOSZENIA: W bloku ChessArbiter Pro, lub na sali gry do godz. 9:45

6.WPISOWE: 10  zł. od zawodnika , młodzież do 18 lat –zwolnieni od wpisowego

7.NAGRODY: po 10 nagród rzeczowych w turnieju P15 oraz P5

8.ORGANIZACYJNE: Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, sprzęt szachowy zapewnia Organizator