Skip to content

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich, Żarów, 21-22.05.2016

Żarów Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Piastowska, 58-130 Żarów

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW

W SZACHACH SZYBKICH

Żarów, 21-22.05.2016

Serwisy turniejowe:

Dziewczęta do lat 8 | Dziewczęta do lat 10 | Dziewczęta do lat 12 | Dziewczęta do lat 14 | Dziewczęta do lat 16 | Dziewczęta do lat 18
Chłopcy do lat 8 | Chłopcy do lat 10 | Chłopcy do lat 12 | Chłopcy do lat 14 | Chłopcy do lat 16 | Chłopcy do lat 18

 Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:

• Dolnośląski Związek Szachowy

• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

• Klub szachowy Goniec Żarów

2. Termin i miejsce rozgrywek: 21-22.05.2016 (sobota-niedziela)

Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

3. Uczestnictwo:

W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

4. Zgłoszenia, wpisowe:

wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu, osoby zgłoszone w dniu zawodów wpisowe wzrasta o 5 zł.

Formularz zgłoszeniowy w serwisie turniejowym:

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 8
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 10
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 12
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 14
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 16
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – dziewczęta do lat 18
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 8
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 10
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 12
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 14
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 16
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – chłopcy do lat 18

lub emailem na adres: sport@centrum.zarow.pl z podaniem danych: imię nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.

6. System rozgrywek, tempo gry:

6.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 9 rund lub kołowym – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.

6.2. Tempo gry wynosi 20 min + 10 s/ruch lub 30 min na partię dla zawodnika – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.

6.3. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.

6.4. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może się spóźnić na rundę 10 min.

Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

7. Harmonogram turnieju.

sobota, 21.05.2016

8:30 – 9.30 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego

10.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw

10.05 – 11.05 I runda

11.10 – 12.10 II runda

12.15 – 13:15 III runda

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 15.00 IV runda

15.05 – 16.05 V runda

16:10 – 17:10 VI runda

niedziela, 22.05.2016

10.00 – 11.00 VII runda

11.05 – 12.05 VIII runda

12.10 – 13.10 IX runda

około 13.30 – Uroczyste zakończenie mistrzostw

8. Nagrody:

Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsca II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla zawodników w poszczególnych grupach w zależności od ilości startujących osób w danej grupie.

Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

Prowadzona będzie klasyfikacja klubowa. Nagrody dla trzech najlepszych klubów – sprzęt szachowy.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

W trakcie trwania mistrzostw (sobota, niedziela) istnieje możliwość wykupienia obiadów u organizatora, (miejsce 200 m obok sali gry) w cenie 10 zł za zestaw (zupa + drugie danie).

Zakwaterowanie w Żarowie:

„ŻAR-MED”, ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów

Dla osób biorących udział w Mistrzostwach zakwaterowanie wraz ze śniadaniem i kolacją wynosi 65 zł od osoby za dobę (pokoje 3–4 osobowe). Rezerwacja miejsc do dnia 16.05.2016, tel/fax 74/ 858 03 99.

10. Sprawy organizacyjne i inne:

– sprzęt szachowy zapewnia organizator,

– podczas turnieju czynna będzie kawiarnia,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– kierownik turnieju: Artur Adamek, tel. 693931778,

– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Źródło: http://dzszach.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592%3Amistrzostwa-dolnego-slaska-juniorow-w-szachach-szybkich-2016&catid=12&Itemid=115