Skip to content

Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci do lat 7, Wrocław, 30.05.2015

Wrocław Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Komunikat Organizacyjny

Cel:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2015.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Stworzenie możliwości zdobycia przez młodych szachistów kategorii szachowych

Organizator: Świat Szachów – Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,
Centrum Sportowe Hasta la Vista. Dolnośląski Związek Szachowy,
Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
30 maja 2015 r. sobota
Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15 – 9:45 – potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 – 10:00 – odprawa techniczna i otwarcie; 10:00 – 15:00 – rundy 1 do 6.
Około 15.00 – uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.
Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 (r. ur. 2008 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, ale z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl
w terminie do 28 maja 2015 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.
Wpisowe: Wysokość wpisowego wynosi 20 zł,
które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Serwisy turniejowe
Chłopcy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2752/
Dziewczynki http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2753/

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7
na 2015 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe:
W czasie wolnym między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Do turnieju
nie zostaną przyjęte dzieci bez opiekuna. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa

(cyt. za http://www.kalendarz.siwik.pl/index.php?go=1&id=5266)