Skip to content

Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA do lat 7 na rok 2016, Wrocław, 23.04.2016

Wrocław Wrocław, ul. Góralska 5

Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA do lat 7 na rok 2016

Komunikat Organizacyjny

Cel: Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2016.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Stworzenie możliwości zdobycia przez młodych szachistów  kategorii szachowych.
Organizator:   Świat Szachów – Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa, Centrum Sportowe Hasta la Vista, Dolnośląski Związek Szachowy,  Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.
Termin i miejsce:      23 kwietnia 2016 r.  sobota
Centrum Sportowe Hasta la Vista,  Wrocław ul.  Góralska 5
Terminarz:
9:15 – 9:45 – potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 – 10:00 – odprawa techniczna i otwarcie;
10:00 – 14:30 – rundy 1 do 6.
Około 14.45 – uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.
Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.
Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 (r. 2009 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły  z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.
Zawodnicy nieposiadający kategorii szachowej zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego formularza rejestracji w CR PZSzach
http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz_5_Formularz_Rejestracji_Zawodnika_PZSzach_bez_przynaleznosci_klubowej.doc
System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców. W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, ale z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt  i chłopców.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl w terminie do 22 kwietnia 2016 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.
Wpisowe: Wysokość wpisowego wynosi 20 zł,
które  bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.
Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 na 2016 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.
Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE  i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.
Postanowienia końcowe:
W czasie wolnym między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Do turnieju nie zostaną przyjęte dzieci bez opiekuna. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa