Skip to content

IV Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego, 03-04.10.2015

Żarów Gimnazjum w Żarowie 58-130 Żarów, ul. Piastowska 10A

Komunikat organizacyjny

 1. Cel
  Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

  2. Organizator
  Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

  3. Termin
  3-4 października 2015

  4. Miejsce gry
  Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

  5. Grupy rozgrywkowe
  – grupa A – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)
  3-4 października, 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika
  turniej zgłoszony do FIDE
  – grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią
  3-4 października, 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
  możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
  – grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii
  3 października, 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
  możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

  6. Przepisy gry
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A, B i C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

  7. Opłaty
  Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 30 zł, grupy B i C – 15 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.

  8. Nagrody
  We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

  9. Terminarz
  grupa A
  03.10.2015 (sobota)

  do godz. 9.00 – weryfikacja zgłoszeń
  od 9.00 –  rundy I, II, III (po II rundzie planowana przerwa ok 40 min.)
  04.10.2015 (niedziela)
  od 10:00 – rundy VI i V
  grupa B
  03.10.2015 (sobota
  )
  do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
  od 9:30 – rundy I – IV
  04.10.2014 (niedziela)
  od 10:00 – runda V – VII
  grupa C
  03.10.2015 (sobota)

  do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
  od 9:30 – rundy I – VI

  10. Zgłoszenia
  Prosimy kierować na adres:artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 693 931 778 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego na konto: Klub Szachowy GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130  Żarów, BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827 lub gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

  Serwisy turniejów:

  grupa A – serwis
  grupa B –serwis
  grupa C – serwis

  11. Postanowienia końcowe
  – zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
  – ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
  – organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie