Skip to content

51 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina, Polanica Zdrój 21-30.08.2015

Polanica Zdrój Teatr Zdrojowy ul. Parkowa 2 57-320 Polanica-Zdrój

51 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego

Polanica Zdrój 21-30.08.2015 r.

Komunikat nr 1

Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3,
biuro@dzszach.pl ; www.dzszach.pl

Grupy turniejowe:
OPEN A – turniej arcymistrzowski
OPEN B – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1700.
OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE
OPEN E – turniej dla dzieci do lat 14
OPEN F – turniej dla dzieci do lat 10
OPEN G – turniej dla osób bez kategorii szachowej

System rozgrywek:
OPEN A – turniej arcymistrzowski, 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
OPEN B, C, D, E, F, G – system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
OPEN A,B,C,D,E,F zostaną zgłoszone do rankingu FIDE.

Miejsce rozgrywek:
Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2
Biuro zawodów będzie czynne 21.08.2015 od godz. 12:00 w Teatrze Zdrojowym
Strona Festiwalu: www.rubinstein.polanica.pl

Terminarz rozgrywek:
21.08.2015 odprawa techniczna godz. 20:30
22-30.08.2015, 9:30 rundy I-IX grupy D, E, F, 15:00 rundy I-IX grupy A, B, C
30.08.2015 14:00 zakończenie grup D, E, F, 20:00 zakończenie grup A, B, C

Wpisowe:
OPEN B
ranking FIDE 1700-1799 – 160 PLN
ranking FIDE 1800-1899 – 150 PLN
ranking FIDE 1900-1999 – 140 PLN
ranking FIDE od 2000 – 130 PLN
OPEN C – 100 PLN, zawodnicy urodzeni przed 1936 r. zwolnieni z wpisowego
OPEN D (ranking FIDE do 2000) – 120 PLN
OPEN E, F – 60 PLN
OPEN G – 40 PLN
Wpisowe zawiera opłatę rankingową PZSzach.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego
Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego

Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:
Meritum Bank, nr 20 1300 0000 2076 7154 4490 0002 do dnia 19.08.2015 r.

Kontakty, Zgłoszenia:

• e-mail: polanica@dzszach.pl
• online formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.polanica.pl lub http://chessarbiter.com/turnieje.php
• Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl
• Tel: + 48 71 757 58 97

Nagrody:
OPEN B – 1. – 4000 PLN
OPEN C – 1. – 1500 PLN
OPEN D – 1. – 2500 PLN
OPEN E, F, G – nagrody rzeczowe
w każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.

Postanowienia końcowe:
We wszystkich grupach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego.
Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Podczas festiwalu odbędą imprezy towarzyszące: turniej szachów szybkich, błyskawicznych, imprezy kulturalne i turystyczne.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Cyt. za stroną DZSzach